Educélogo2012

Educé producerade under åren 1996 – 2000 det webbaserade läromedlet ThinkLinks®. Nu finns det många nya fantastiska läromedel på Internet så ThinkLinks har gjort sitt. Tack till alla som använde det och tack till KK-stiftelsen som finansierade.

De teman som läromedlet byggde på var:
Gustav Vasa
Inlandsbanan
En världsomsegling under havet
Jorden runt på 80 minuter
Naturfolk
EU – BrightFlight
Göta kanal
Carl von Linné

TheFriendship Tour Journal from 2000 and 2001 was one of our productions. We keep it here. Welcome in and read all the fantastic stories and the articles about the European countries. Everything is written by youth from Europe.

frilogtrans
Educé Publishing • Läromedelsförlaget Educé Textbooks
ftjlogo300
thinks
grundse

Om Grundvux.se

Educé har publicerat en webbplats som är till för dig som är vuxenstuderande eller vuxenpedagog. Den innehåller material och länkar som vi hoppas ska underlätta för dig att nå dina mål.

Till Grundvux.se

ipad

Nästa projekt

Educés kommande små projekt kommer att publiceras som iBooks. Som vanligt går det inte trögt men långsamt när vi utvecklar något nytt. vi hoppas det inte tar alltför lång tid innan vi kan ge ut vår första iBook.

Kontakt